ป้ายกำกับ :

ฉีดซิโนแวคให้เยาวชน12-17ปี

มาเลเซียอนุมัติฉีดซิโนแวคให้เยาวชนอายุ12-17ปี

กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาลอนุมัติการใช้งานแบบมีเงื่อนไขสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวคจากนีน ในการฉีดให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 12-17 ปี

เพิ่มเพื่อน