ป้ายกำกับ :

ชาวสวนมะม่วง

เกษตร แนะชาวสวนมะม่วง ผลิตสินค้าคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมเชิญชวนผู้บริโภคภายในประเทศ ร่วมกันสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมบริโภคทั้งในและต่างประเทศทั้งในลักษณะผลดิบ ผลสุก แ

เพิ่มเพื่อน