ป้ายกำกับ :

ชุมชนดีมีรอยยิ้มสุราษฎร์ธานี

สร้างโอกาสสร้างคนฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยโครงการ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมไทย เป็นลูกโซ่ เป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน และเป็นระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเพื่อน