ป้ายกำกับ :

ดีแทค-ทรู

จบดีล ‘ดีแทค-ทรู’ ควบรวมสำเร็จ 

ดีแทคและทรูได้ดำเนินการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ร่วมกันเสร็จสมบูรณ์ โดยได้หนังสือรับรองบริษัทใหม่ตามที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพิ่มเพื่อน