ป้ายกำกับ :

ตีกลับ

ส่อวืด! เปิดเหตุผลองคมนตรีตีกลับ 'ปรเมศวร์' ขึ้นผู้ตรวจอัยการรอบ 2

องคมนตรีตีกลับหนังสือขอโปรดเกล้าฯ ‘ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจอัยการ ‘สลค.’ ส่งหนังสือแจ้งเหตุผลให้อัยการสูงสุด

เพิ่มเพื่อน