ป้ายกำกับ :

ตึกนวมินทรบพิตร84พรรษา

ตึกนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา น้ำพระราชหฤทัยของพระราชาสู่ปวงประชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยด้านสาธารณสุขของประชาชนชาวไทย จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกัน

เพิ่มเพื่อน