ป้ายกำกับ :

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ป.ป.ช. โชว์ผลงาน ชี้มูล-จับกุม เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 1,103 เรื่อง

ป.ป.ช. โชว์ผลงาน ชี้มูล-จับกุม เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต งบสูงกว่า 15.65 ล้านบาท ตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 1,103 เรื่อง เสร็จแล้ว 394 เรื่อง คงเหลือ 709 เรื่อง

เพิ่มเพื่อน