ป้ายกำกับ :

ประกาศฉบับที่ 2

อุตุฯ ประกาศฉบับ 2 เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 2 โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565

อุตุฯ ประกาศเตือนฉบับ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 17 - 21 ก.ย.

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กันยายน 2565)” ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565โดยระบุว่า

ประกาศ ฉ.2 พายุอ่าวเบงกอลทวีกำลังแรงเป็น ‘ดีเปรชชัน’ ส่งผล’เหนือ-กลาง-ตะวันออก-ใต้’ ฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง “พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2565)”

เพิ่มเพื่อน