ป้ายกำกับ :

ปรับตัวสูงขึ้น

อาหารแปรรูป/อาหารกึ่งสำเร็จรูปจ่อขยับ หลังสงครามดันราคาข้าวสาลีพุ่งสูงสุดในรอบหลายปี

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก ดันราคาข้าวสาลีพุ่งสูงสุดในรอบหลายปี

เพิ่มเพื่อน