ป้ายกำกับ :

ผลงาน เชื้อไฟแห่งการกีฬา

ผลงาน'Fuel of Fire เชื้อไฟแห่งการกีฬา' โลโก้ใหม่ 'กองทุนพัฒนาการกีฬาฯ'

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ผู้ชนะเลิศออกแบบโลโก้ใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์ พันธกิจและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย พร้อมเดินหน้าพัฒนา และหนุนวงการกีฬาทั้งระบบ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 ณ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กกท. ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์หรือโลโก้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในรอบสุดท้ายก่อนได้ผู้ชนะเลิศกับผลงาน “Fuel of Fire เชื้อไฟแห่งการกีฬา”

เพิ่มเพื่อน