ป้ายกำกับ :

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

นายกฯ ชมเปาะ 'เอ็กซิมแบงก์' สนับสนุนพลังงานสะอาด

นายกฯ ชื่นชมกิจกรรมเอ็กซิมแบงก์ สร้างโลกสะอาดด้วยพลังงานที่ยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยระยะยาวสนับสนุนภาคธุรกิจไทยพัฒนา-ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน