ป้ายกำกับ :

ภาษาจีน

ครม.เห็นชอบแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

ครม.เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่าง อว. และกระทรวงศึกษาของไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศของจีน เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการมอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย

เพิ่มเพื่อน