ป้ายกำกับ :

ภ้ยคุกคามความมั่นคง

ฮ่องกงผ่าน กม.แบนภาพยนตร์คุกคามความมั่นคง

สภาฮ่องกงผ่านกฎหมายเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ฉบับเข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อวันพุธ ห้ามภาพยนตร์แม้แต่เรื่องเก่าที่เห็นว่าเป็นภัยคุกคาม “ความมั่นคงแห่งชาติ” และกำหนดบทลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ที่ฝ่าฝืน

เพิ่มเพื่อน