ป้ายกำกับ :

มอบกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

สปส.มอบสุข ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

เพิ่มเพื่อน