ป้ายกำกับ :

รฎาวัญ (ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์

'พรรคเสมอภาค' ไม่กังวลถูกโจมตี หลังชูนโยบายศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

รฎาวัญ (ลดาวัลลิ์) เผยไม่กังวล ถูกโจมตี ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ พรรคได้ทำชี้แจงเป็นแถลงการณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร เชื่อจะสร้างควา

เพิ่มเพื่อน