ป้ายกำกับ :

รับรองแอปพลิเคชั่น

ขนส่งเร่งผู้ให้บริการรถยนต์ผ่านแอปฯรีบยื่นขอรับรองภายในมี.ค.

“ขนส่งทางบก” เปิดไทม์ไลน์มีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันยื่นขอรับรองให้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปฯ แล้ว 3 ราย ชี้แอปพลิเคชันที่บริการอยู่ ต้องยื่นขอรับรองตามกฎหมายภายใน มี.ค. 65 และต้องจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายในก.ค. 65

เพิ่มเพื่อน