ป้ายกำกับ :

ร้านดอยคำ สาขาเอสซีจี

’ดอยคำ’สาขาเอสซีจี นำร่อง’วิถีสีเขียว’

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร จำนวนมากที่กำลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อลดการเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน แถมผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างวิถีสีเขียว บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา เผยแพร่แนวคิดร้านสีเขียวผ่านการเปิดร้านดอย

เพิ่มเพื่อน