ป้ายกำกับ :

วันนี้ในอดีต

วันนี้ในอดีต : 17 กันยายน 2474 วันเกิด หนังฉิ้น อรมุต นายหนังตะลุงแห่งแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ

วันนี้ในอดีต : 17 กันยายน 2474 วันเกิด หนังฉิ้น อรมุต นายหนังตะลุงแห่งแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ

วันนี้ในอดีต : 30 สิงหาคม 2542 ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเพื่อแยกตัวจากประเทศอินโดนีเซีย

วันนี้ในอดีต : 30 สิงหาคม 2542 ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเพื่อแยกตัวจากประเทศอินโดนีเซีย

เพิ่มเพื่อน