ป้ายกำกับ :

ศูนย์ข้อมูลโ๕วิด

ติดเชื้อโควิด 8,112 ราย เสียชีวิต 19 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565รวม 8,112 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,935 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 177 ราย ผู้ป่วยสะสม 146,379 ราย (ตั้งแต่

เพิ่มเพื่อน