ป้ายกำกับ :

ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง

แม่น้ำชีกับการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดของรัฐ

แม้จะผ่านพ้นฤดูฝนกำลังย่างเข้าฤดูหนาววิถีชีวิตของชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ยังต้องยืนแช่น้ำเกี่ยวข้าวที่ถูกน้ำท่วมเมื่อช่วงต้นตุลาคมที่ผ่านมา

เพิ่มเพื่อน