ป้ายกำกับ :

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รุกต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมคุ้มครองผู้ฝากเงิน “DPA พร้อม” พร้อมคุ้มครอง พร้อมเข้าถึง พร้อมเคียงข้าง

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินของประเทศด้วยระบบคุ้มครองเงินฝาก

เพิ่มเพื่อน