ป้ายกำกับ :

สภานายกสภาลูกเสือไทย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกฯ สภานายกสภาลูกเสือไทย และคณะ เฝ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เพิ่มเพื่อน