ป้ายกำกับ :

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ม.เกษตรฯ ถวายปริญญาดุษฎีฯ เจ้าชายซาอุฯ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินแด่ เจ้าชาย มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เพิ่มเพื่อน