ป้ายกำกับ :

สาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตถวายพระราชสาส์นตราตั้ง-อักษรสาส์นตราตั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน