ป้ายกำกับ :

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

ประกาศแนวทางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ ๙๗ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำคณะสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์อุทิศกุศลแก่ ผู้เสียชีวิต รล.สุโขทัย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตรเย็น

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัส เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

'สัมมาสังกัปปะ' พระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา 'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานให้ชาวไทย

‘สมเด็จพระสังฆราช’ ประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ทรงแนะพุทธศาสนิกชนเรื่องสัมมาสังกัปปะ หรือความคิดที่ถูกต้อง ในการลดละความอยากได้-พยาบาท-เบียดเบียนกัน

เพิ่มเพื่อน