ป้ายกำกับ :

สุขภาวะทางปัญญา

สสส. ร่วมกับ 16 ภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา จัดงาน “ตลาดปัญญ์สุข”

สสส. ร่วมกับ 16 ภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา จัดงาน “ตลาดปัญญ์สุข” เปิดพื้นที่ชวนคนไทย ค้นหาความสุข-เข้าใจตนเอง-ผู้อื่น พร้อมเปิดตัวหนังสือ “ปัญญาความสุขในโลกอันผันผวน” มุ่งสร้างสังคมสุขภาวะที่เกื้อกูล

เพิ่มเพื่อน