ป้ายกำกับ :

หญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

พร้อมเต็มพิกัด งาน หญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 พค. – 1

เพิ่มเพื่อน