ป้ายกำกับ :

องค์การยาสูบ

'บิ๊กตู่' รับมอบสวนป่าเบญจกิติเฟส 2-3 คลังประเมินก่อสร้างเสร็จเดือนเม.ย.65

“บิ๊กตู่” รับมอบสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 จากกองทัพบก เนื้อที่รวม 450 ไร่ ด้านคลังประเมินดำเนินการสร้างตามแผนคาดเสร็จสมบูรณ์ เม.ย. 2565 ชูเป็นสวนป่าเชิงนิเวศน์

เพิ่มเพื่อน