ป้ายกำกับ :

เครือข่ายป่าชุมชน

“วราวุธ” หนุนเครือข่ายป่าชุมชน สร้างรายได้ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ สังคมคาร์บอนต่ำ

รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” หนุน เครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด มุ่งสู่ 2 เป้าหมายหลัก สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง

เพิ่มเพื่อน