ป้ายกำกับ :

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชัดเจนหน่วยงานรัฐเบิกจ่ายและใช้เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบ 100%

นายเวทางค์  พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม เรื่องแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เพิ่มเพื่อน