ป้ายกำกับ :

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

รอเลย ‘บัญชีกลาง’ นัดวันโอนเงินสงเคราะห์คนแก่เข้าบัตรสวัสดิการ

“บัญชีกลาง” นัด23 เม.ย. 2565 โอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มเพื่อน