ป้ายกำกับ :

เซ็นทรัล เวสต์เกต

ระวัง! พฤติกรรมเสี่ยงเกิด'เชื้อเดื้อยา'

สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยยากไร้และเติมเต็มความรู้เรื่อง”เชื้อดื้อยา” ให้กับประชาชน เมื่อมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรมระดมทุนนอกสถานที่ในรูปแบบตลาดนัดการกุศลครั้งแรก ชวนช้อปของดีและได้ทำบุญไปพร้อมกันในงาน “บุญมาร์เก็ต”งานแฟร์ที่จะผลักดันให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งการให้

เพิ่มเพื่อน