ป้ายกำกับ :

เด็กไม่ฝนกระดาษคำตอบ

ทปอ. อนุโลมนักเรียนลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบ ในการสอบ TCAS65

เพจ mytcas.com ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การอนุโลมกรณีลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบในการสอบ TCAS65 ระบุใจความตอนหนึ่งว่า จากสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2565 ในรายวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญที่ได้จัดสอบไปในช่วงวันที่ 12-20 มีนาคม 2565 พบว่ามีกระดาษคำตอบจำนวน 1,285 แผ่นจากทั้งสิ้น 1,341,645 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 0.096 ที่ไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้

เพิ่มเพื่อน