ป้ายกำกับ :

เฟสที่ 3

เดินหน้าแผนขยายดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.6 หมื่นล้าน

ครม. อนุมัติ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 36,829 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี คาดแล้วเสร็จปี 67

เพิ่มเพื่อน