ป้ายกำกับ :

เยอ เก๊ กะโพล่ว พุเม้ยง์

“เยอ เก๊ กะโพล่ว พุเม้ยง์” เราคือกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น (2) เส้นทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่ไม่ทิ้งรากเหง้า

“หลังจากที่มีการประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นเมื่อปีก่อนแล้ว ตอนนี้พี่น้องก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“เยอ เก๊ กะโพล่ว พุเม้ยง์” เราคือกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น (1) “ดินคือชีวิต น้ำคือสายเลือด ป่าคือจิตวิญญาณ”

“เมื่อก่อนตอนผมยังเด็ก อายุประมาณ 10 ขวบ ช่วงฤดูทำไร่ ตอนเช้าจะเดินตามพ่อแม่ออกไปไร่ พ่อแม่จะร้องเพลงกะเหรี่ยง

เพิ่มเพื่อน