ป้ายกำกับ :

เอกอัคราชทูต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เอกอัครราชทูตวิสามัญ' ผู้มีอำนาจเต็มใน 6 สาธารณรัฐ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐต่างๆ

เพิ่มเพื่อน