ป้ายกำกับ :

แอบอ้างMEA

MEA เตือนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ แอบอ้าง MEA หลอกลวงประชาชน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้า แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ให้บริการด้านไฟฟ้า หรือแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจาก MEA ให้บริการต่าง ๆ และเรียกเก็บเงินค่าบริการ

MEA เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงประชาชน

ตามที่มีประชาชนได้รับข้อความแอบอ้างหน่วยงาน MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อหลอกลวง ค่าไฟฟ้าผิดปกติ เก็บเงินค่าบริการต่าง ๆ นอกสถานที่ทำการ MEA รวมถึงเพื่อล่อลวงให้รับบริการผ่านระบบออนไลน์

MEA เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงประชาชน

นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า ตามที่มีประชาชนได้รับข้อความแอบอ้างหน่วยงาน MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง

เพิ่มเพื่อน