ป้ายกำกับ :

โรงเรียนเพาะช่าง

อดีต ปัจจุบัน อนาคต:109ปีเพาะช่างสู่สถาบันเฉพาะทางด้านศิลปะชาติ

7 มกราคม พ.ศ. 2456 เป็นวันก่อตั้ง”โรงเรียนเพาะช่าง” หรือ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดและพระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งว่า สถาบันที่เป็นแหล่งบ่มเพาะศิลปะการช่าง   สร้างความงอกงามให้กับประเทศด้วยงานศิลปะและมรดกวัฒนธรรมไทย

เพิ่มเพื่อน