ป้ายกำกับ :

ได้ไปต่อ

'ซูเปอร์โพล' ชี้ประชาชน 57% มีความหวังถ้า ลุงตู่ ได้ไปต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ความสำเร็จของ ลุงตู่ ช่วงวิกฤตชาติ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน