ป้ายกำกับ :

CMU โมเดล

ทางออกเมืองในฝุ่น พ้นวิกฤต’หมอกควันภาคเหนือ’

เข้าเดือนมีนาคมจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ประชาชนต้องอาศัยอยู่ในเมืองในฝุ่น หลายจังหวัดเกิดไฟป่าลุกลาม สร้างปัญหาหมอกควันอย่างชัดเจน หลายพื้นที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงต่อเนื่อง ฝุ่นพิษเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่กระทบทุกปี หลายฝ่ายต่างออกมาเตือนสังคมและผลักดันหาทางออก

เพิ่มเพื่อน