ป้ายกำกับ :

DEESAWAT

“CPAC Green Solution” ร่วมกับ DEESAWAT และ Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok ชูนวัตกรรม “CPAC 3D Printing Solution”

“CPAC Green Solution” ศูนย์กลางนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร ที่ตอบรับกับความต้องการทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเพื่อน