ป้ายกำกับ :

STEM

อว.เปิด 58 หลักสูตรสะเต็ม(STEM) ส่งบุคลากรเข้าอบรมขอยกเว้นภาษีเงินได้ถึง 250%

อว.เปิด 58 หลักสูตรสะเต็ม(STEM) พัฒนาโดย 12 หน่วยฝึกอบรมชั้นนำ ทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน สอดคล้องอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

เพิ่มเพื่อน