ป้ายกำกับ :

THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดตัวหนังสือ'THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023'

20 ม.ค.2565 – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดงาน “THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 และงานเสวนาวิชาการ“การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย  จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

เพิ่มเพื่อน