จันทร์, 17 มิถุนายน 2567

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 33.2°C/28.5°C

ข่าวพระราชสำนัก

ในหลวงพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

6 เม.ย.2565 – เวลา 20.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้ 

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฝ้าฯ ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่ 6 เม.ย.2565 เวลา 19.54 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จำนวน 9 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๔

1...616263...87