จากน้ำดื่มพัชรธรรม .. สู่ปัญหาพระธาตุแท้หรือปลอม!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. นับเป็นวาระมงคลพิเศษของบ้านเมืองที่ได้เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกไปอย่างสมบูรณ์ สมกับเป็นประเทศพระพุทธศาสนาไปเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และนับเป็นกาลมงคลยิ่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ .. จ.ลำพูน จึงได้จัดบริการน้ำดื่มพัชรธรรม แจกจ่ายแก่ประชาชนและองค์กรภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนวัดวาอาราม องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั้งที่มารับ น้ำดื่มพัชรธรรม มาตรฐาน อย. (สาธารณสุข) ด้วยตนเอง และทั้งที่ได้จัดส่งไปให้ โดยมีการบรรจุลงขวดน้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อสะดวกต่อการบริโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในน้ำดื่มพัชรธรรม ที่มีความสะอาด ถูกหลักการสาธารณสุขตามมาตรฐาน อย. และยังมีรสชาติดี สมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ โดยพระกรุณาของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้เสด็จมาเปิดสถานีน้ำดื่มพัชรธรรม ด้านหน้าวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระองค์เอง โดยเฉพาะทรงอนุมัติงบประมาณในการจัดสร้างสถานีน้ำดื่มพัชรธรรมแห่งที่ ๒ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยน้ำดื่มพัชรธรรมเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่เดินทางนำภาชนะมารับน้ำดื่มด้วยตนเองในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น. ของแต่ละวัน และด้วยมีองค์กรภาครัฐ-เอกชน ได้ติดต่อขอรับน้ำดื่มที่บรรจุขวดน้ำดื่มพัชรธรรมมาจำนวนมากขึ้น จึงมีการขยายสถานีผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมให้มีขีดประสิทธิภาพ ที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้อย่างพอเพียง

และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการติดตั้งชุดเครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบทันสมัย เพื่อความสะดวกต่อการบรรจุน้ำดื่มลงในขวดน้ำพัชรธรรมขนาดต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง เมื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณจัดหาชุดเครื่องบรรจุน้ำดื่มที่มีระบบทันสมัยมาให้ เป็นมูลค่า เจ็ดแสนเก้าหมื่นกว่าบาท เพื่อทางวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดย คณะศิษย์จิตอาสาน้ำดื่มพัชรธรรม จะได้สะดวกคล่องตัวต่อการช่วยกันบรรจุน้ำดื่มพัชรธรรมลงในภาชนะ/ขวดขนาดต่างๆ ในการแจกจ่ายสู่ประชาชน จะได้สืบสาน พระมโนปณิธานการตั้งสถานีน้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อสุขภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่า..

กลับมาพูดคุยเรื่องธรรมะในหมู่ชาวบ้านกันบ้าง ที่มีการถามกันมากในขณะนี้ คือ เรื่องของพระธาตุ ว่ามีจริงไหม.. จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระธาตุแท้.. และความเป็นพระอริยสงฆ์จะบ่งบอกด้วยพระธาตุได้หรือไม่... ฯลฯ

จริงๆ แล้ว เรื่องพระธาตุ.. คุณลักษณะของพระธาตุ.. ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ นับเนื่องเข้าสู่ความเป็น อจินไตย คือ ไม่ใช่เรื่องที่จะรู้ได้ด้วยชั้นของการคิดนึกหรือตรรกของปุถุชน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่แนะนำให้คิดเรื่องอจินไตย เพราะวิสัยปุถุชนไม่อาจเข้าใจได้โดยถูกต้องถ่องแท้ ทั้งเพราะความเข้าใจไม่ได้ในฐานะที่เป็นของลึกซึ้ง เป็นเรื่องทางจิตหรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบเป็นที่สุดได้

ดังที่มีญาติโยมนำพระธาตุที่ได้รับมาไปถวายพระเถราจารย์ผู้มีภูมิธรรมชั้นสูงทั้งหลาย ซึ่งท่านก็จะเข้าสมาธิเพื่อตั้งจิตอธิษฐาน พิจารณาดูพระธาตุนั้นๆ ว่า เป็นพระธาตุจริงหรือไม่.. เป็นของพระอริยสงฆ์รูปใด.. หรือเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้า

สำหรับเรื่องการพิจารณาพระธาตุดังกล่าว เคยเรียนถามวิธีการพิจารณาจากครูบาอาจารย์ที่มีภูมิธรรมระดับสูง ซึ่งท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนโดยให้รู้จักการเข้าสมาธิระดับสูง ให้เข้าถึงเอกัคคตาจิตอุเบกขารมณ์.. เมื่อกำลังสมาธิสมบูรณ์ดีแล้ว ก็ให้ถอยออกมาตามลำดับ เพื่อตั้งจิตอธิษฐาน ขอทราบถึงความเป็นพระธาตุดังกล่าวว่าใช่หรือไม่.. ของพระอริยสงฆ์รูปใด.. มีคุณธรรมอยู่ในขั้นใด ก่อนจะละคำอธิษฐาน เพื่อยกจิตเข้าสมาธิชั้นสูงไปตามลำดับอีกครั้ง สู่เอกัคคตาจิตอุเบกขารมณ์ โดยประมวลกำลังสมาธิที่ไม่เต็มอุเบกขาจนจิตติดนิ่งเฉย ให้เข้าสู่ความสงบที่ใสสว่าง.. ไม่ใช่ความนิ่งเฉย.. ก็จะเกิดนิมิตเป็นภาพหรือเสียงมาบอกกล่าว..ในเรื่องต่างๆ โดยหากต้องการความมั่นใจ ก็ให้กระทำการอธิษฐานเข้า-ออกสมาธิสัก ๒-๓ ครั้ง.. ซึ่งในบางนิมิตที่ปรากฏเป็นภาพ ต้องสามารถอ่านรายละเอียดได้จากภาพที่ปรากฏนั้น ดังเช่น ปรากฏภาพพระภิกษุ ที่สวมใส่ ผ้ากาสาวพัสตร์ ว่ามีลักษณะการแต่งองค์ทรงจีวรแบบใด มีสีอย่างไร.. ในภาพดังกล่าวมีอะไรเป็นพิเศษบ้าง.. เป็นต้น

จึงได้เห็นการคัดเลือกพระธาตุว่า.. ใช่หรือไม่ใช่... ทั้งนี้ เพื่อการอัญเชิญบูชาได้อย่างถูกต้อง.. จะได้ไม่เป็นโทษ ด้วยความไม่เหมาะควรในการจัดเก็บรักษาเพื่อการบูชา...

สมัยก่อน ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการทำปลอมพระธาตุโดยเจตนา.. จึงสามารถแยกแยะได้เลยตามรูปพรรณสัณฐาน ขนาด ผิวพรรณ.. และแหล่งที่มาที่ปรากฏอ้างอิงได้จริง มีข้อควรระวังไม่มาก

มาสู่สมัยปัจจุบัน มีการสร้างพระธาตุปลอมกันมาก..​ เพื่อสนองตอบความนิยมของหมู่ชนที่ใคร่ต้องการมีพระธาตุไว้บูชาประจำบ้าน... ดังที่มีข่าวผ่านสื่อออกมาบ่อยครั้ง ว่า ผู้มีศรัทธาถูกหลอกให้ทำบุญ เพื่อการได้ พระบรมสารีริกธาตุ ไปบูชา โดยมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้ด้วย ทำให้มีการยอมจ่ายเงินจำนวนมาก เพื่อแลกกับการได้พระบรมสารีริกธาตุมาในบางรายเป็นมูลค่าเสียหายนับล้านบาท จนต้องไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งขายพระธาตุปลอมด้วย

จริงๆ แล้ว.. เรื่องพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเรื่องเฉพาะพิเศษที่ปรากฏประกอบเรื่องอยู่ในพุทธประวัติ เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา ซึ่งปรากฏสิ่งที่เพลิงมิได้เผาให้ย่อยยับไปด้วยอานุภาพพระพุทธอธิษฐานมี ๑.ผ้าห่อหุ้มพระพุทธสรีระชั้นใน ๑ ผืน ๒.ผ้าห่อหุ้มภายนอกผ้าห่อหุ้มพระพุทธสรีระ ๑ ผืน กับพระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ พระรากขวัญทั้ง ๒ พระอุณหิส ๑ รวมพระบรมธาตุ ๗ องค์นี้ ยังคงปกติมิได้แตกกระจัดกระจาย.. นอกนั้นแตกกระจัดกระจายทั้งสิ้น โดยมีสัณฐานต่างกันเป็น ๓ ขนาด คือ ขนาดโต ประมาณเมล็ดถั่วแตก ขนาดกลาง ประมาณเมล็ดข้าวสารหัก และขนาดเล็ก ประมาณเมล็ดพันธุ์ผักกาด

สาเหตุที่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตกกระจัดกระจาย ไม่คงอยู่เป็นแท่ง.. ตามบันทึกอ้างว่า ด้วยพระดำริว่า “ตถาคตมีชนมายุน้อย ประกาศพระศาสนาอยู่ไม่นาน ก็จะปรินิพพาน พระศาสนาจะไม่แผ่ไพศาลไปนานาประเทศ” เหตุดังนั้นจึงทรงอธิษฐานว่า “เมื่อตถาคตปรินิพพาน เสด็จถวายพระเพลิงแล้ว พระธาตุทั้งหลายจะแตกกระจายออกไปเป็น ๓ สัณฐาน มหาชนจะได้อัญเชิญไปสักการบูชาในนานาประเทศของตน เพื่อเป็นทางเข้าถึงกุศล อันอำนวยผลให้เกิดในสุคติภพต่อไป...”

ส่วนเรื่องธาตุพระสาวก..​ คือ อัฐิที่ภายหลังถวายเพลิงแล้วก็จะจัดเก็บเข้าสถูปให้หมู่ชนไว้บูชา.. ไม่บอกปรากฏว่าเป็นสี สัณฐาน ขนาด อย่างไร.. จึงไม่สามารถค้นหาหลักฐานทางพระพุทธศาสนามารับรองได้.. เว้นแต่การเชื่อถือในครูบาอาจารย์ที่มีภูมิธรรมสูงนั้นๆ ที่ท่านรับรอง.. หรือการพบเห็นอิทธิปาฏิหาริย์จากพระธาตุนั้นๆ ด้วยตนเอง.. ที่ต้องนับเป็นเรื่องเฉพาะตน

จึงได้ตอบคำถามไปเสมอว่า..

พระธาตุจะแท้หรือไม่แท้.. จริงหรือไม่จริง.. ก็อยู่ที่ใจของเรา.. หากเราเข้าใจธรรมแท้จริง.. มีศรัทธามั่นคงอย่างมีปัญญา.. แม้สิ่งที่ถืออยู่ในมือว่าปลอม..ก็แท้ได้ และแม้ว่าจะมีพระธาตุแท้จริงไว้บูชา แต่หากจิตใจเรายังปลอมๆ อยู่.. ก็หาได้ถึงคุณค่าแท้จริงของพระธาตุไม่.. ก็ไม่ต่างกับพระธาตุปลอม.. ที่สุดจึงอยู่ที่จิตใจของผู้บูชาต่างหาก.. ว่า เคารพธรรม..​ เข้าใจธรรม แท้จริงหรือไม่!!.

เจริญพร

[email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.อ.เอก-ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝากงานเร่งด่วน 'ผบ.ตร.' คนใหม่ สังคายนา การแต่งตั้งโยกย้าย

หลังที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เมื่อวันที่ 27 ก.ย. มีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ "พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร." ขึ้นเป็น "ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ" (ผบ.ตร.) คนใหม่ ดังนั้น ต่อจากนี้รอดูกันว่า การทำหน้าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ในฐานะเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเป็นอย่างไรต่อไป

“พันธุกรรมธรรมาภิบาล” .. หัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ตรงกับ วันมหิดล วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน ได้จัดงานฉลองสมโภชสะพาน “ราม-จามเทวี วัดป่าอนุสรณ์ ๒๕๔๕”

พีระพันธุ์-รมว.พลังงาน ลุยแหลก ค่าไฟฟ้า-ราคาน้ำมัน ต้องเป็นธรรมกับประชาชน

นโยบายและมาตรการแก้ปัญหาให้ประชาชนแบบเร่งด่วน ของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ที่เพิ่งเข้าบริหารประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อ 13 ก.ย. เรื่องที่คนพูดถึงกันมากและได้รับเสียงชื่นชมกันพอสมควรก็คือ “การลดค่าครองชีพให้ประชาชน”

ธรรม-อำนาจ-หน้าที่ .. ที่สังคมยังสับสน!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย.. ในยามนี้ ได้เห็นกระแสกิเลสไหลวนคละเคล้ากัน จนแยกไม่ออกว่า กิเลสดี กิเลสชั่ว.. หากไม่กำหนดรู้ จริงจัง ตามหลักสติปัฏฐานธรรม

โอกาส-ความเป็นไปได้ นโยบาย 'ยกเครื่องกองทัพ'

รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อ 13 ก.ย. หลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา

ผ่าไส้ในแนวคิด "ผู้ว่าฯซีอีโอ" นโยบายน่ากลัว จบที่เป็นเครื่องมือนักการเมือง

การทำงานของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ที่กำลังเร่งเดินหน้าทำงานเต็มที่ ก็ปรากฏว่า หนึ่งในแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลที่หลายคนจับตามองและถูกพูดถึงกันมากก็คือ การที่รัฐบาลระบุไว้ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาที่ระบุว่า