บอร์ด สปสช.อนุมัติ 'กระจายชุดตรวจ ATK-self test' ประชาชนทุกสิทธิรอบ 2

17 ก.พ.65-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test (ตรวจด้วยตนเอง) สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาเบื้องต้นในระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation : HI/CI)

ทั้งนี้การกระจายชุดตรวจ ATK self test ในรอบนี้ สปสช. ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย ATK self test เบิกจ่ายชดเชยมาที่ สปสช. แทนในอัตรา 55 บาทต่อชุด รวมค่าชุดตรวจ ค่าบริการในการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ การอ่านผล และการปฏิบัติตัวของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ ATK self test อย่างทั่วถึง

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า สำหรับชุดตรวจ ATK-self test ที่กระจายในครั้งนี้ สปสช. เน้นเป็นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช.จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK-self test ในบัญชีนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ

ส่วนแนวทางในการรับชุดตรวจ ATK-self test เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน หรือแนวทางที่ สปสช.กำหนด แล้วผลประเมินเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจ ATK-self test ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK-self test ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นที่สนใจโดยดำเนินการยืนยันการให้บริการใน Application ที่กำหนดและมีความพร้อมรับเงินผ่านระบบI-banking / Mobile banking /Application ตามที่ สปสช.กำหนด

“หลังจากที่บอร์ด สปสช.ได้มีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธินี้แล้ว จากนี้สำนักงานฯ จะเร่งดำเนินการในการประสานหน่วยบริการและผู้จำหน่าย ATK-self เพื่อกระจายให้กับประชาชนโดยเร็ว” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 537 ราย ดับเพิ่ม 5 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 4 - 10 ก.พ. 2567 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 537 ราย

สปสช.ยังค้างจ่ายเงินโรงเรียนแพทย์ร่วม 1,000 ล้านบาท แจงยิบติดค้างรพ.ละเท่าไหร่

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) กล่าวถึงกรณี รองเลขาฯ สปสช.ชี้แจงค้างจ่ายเงินโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ รวม 369 ล้านบาท ว่าเกิดจากการเรียกเก็บค่าชดเชย ที่ติดรหัส C และติดรหัส DENY นั้น ไม่ครบถ้วน