ผบ.ตร. เซ็นแล้ว คำสั่งเด้ง 'ผู้การชลบุรี' พร้อมลูกน้อง เซ่นรีดเงินเว็บพนัน 140 ล้าน

17 มิ.ย.2566 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เซ็นหนังสือคำสั่งที่ 368 / 2566 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการและรักษาราชการแทน

เนื้อหาระบุว่า ด้วยมีรายงานเหตุข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ ด้วยหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจกระทำความผิดอาญาในฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฎิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการทางวินัยในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 มาตรา 105 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิพ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการและรักษาราชการแทนดังนี้

1.ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.อาคารหนึ่งชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฎิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายและรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆรวมจำนวน 12 รายรายละเอียดปรากฎตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

2.พล.ต.ต.ธนาวุฒิ จงจิระ ผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 2 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุร ีโดยขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 368 / 2566 มีรายชื่อดังนี้ 1.พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

2.พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

3.พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ อ่อนตา รอง. ผบก.สอท.2 ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

4.พ.ต.ท.เสถียร รัชพงษ์ไทย รอง ผกก.สส.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี ฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

5.พ.ต.ต.พรเทพ เพ็ชรนวล สว.สส.วังจันทร์ จว.ระยอง ฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

6.พ.ต.ท.นคราช นนสีลาด สว.(สอบสวน)สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี ฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

7.พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ มีอยู่ สว.กก วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2

8.ร.ต.อ.สมบุญ บุดดาเลิศ รอง สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จง.ชลบุรี

9.พ.ต.ท.นิรุติ พุทธิมา รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง รรท.รอง ผกก.สส.สภ.หนองขาม จบ.ชลบุรี

10.ว่าที่ พ.ต.ต.ยุวรัตน์ ตะเภาน้อย สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี รรท.สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี

11.พ.ต.ท.พุฒิพัฒน์ โกสินอภิวัฒน์ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 รรท.สว.สส.สภ.วังจันทร์ จง.ระยอง

12.ร.ต.อ.กฤตณัฐ เหลืองอ่อน รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.2 รรท.รอง สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จง.ชลบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดีเอสไอ' ยืนยันกวาดล้างขบวนการหมูเถื่อนต่อเนื่อง ครม.เด้ง 'สุริยา' ไม่กระทบคดี

พ.ต.ต.ณฐพล ดิษฐธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน กล่าวว่า พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รักษาการแทนอธิบดีดีเอสไอ เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามคดีหมูเถื่อน 161 ตู้

ผบ.ตร. สั่งตรวจสอบบ่อนในโรงแรมย่านงามวงศ์วาน

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า ได้รับทราบกรณีที่เช้าวันนี้ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้นำกำลังเข้าจับกุมบ่อนการพนันในโรงแรมย่านงามวงศ์วานจับกุมนักพนัน

'รมว.ยุติธรรม' แจงเหตุย้าย 'สุริยา' พ้นอธิบดีดีเอสไอ ไม่กระทบคดีจับหมูเถื่อน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่าเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจากพ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรัตน์ ได้ถูกย้ายไปดำรงเลขาธิการ ศอ.บต. ทำให้ตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่างลง จึงจำเป็นต้องเสนอย้ายพ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล

'เศรษฐา' เล่นบทเตมีย์ใบ้! เม้มปากไม่ตอบปมเด้ง 'สุริยา' พ้นอธิบดีดีเอสไอ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิเสธการตอบคำถามถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจค้นขยายเครือข่ายนายทุนลักลอบค้าหมูเถื่อนหรือไม่

'ธรรมนัส' แจงครม.ย้าย 'สุริยา' พ้นอธิบดีดีเอสไอ ไม่ใช่สั่งเด้ง ไม่เกี่ยวจับหมูเถื่อน

"สุทิน" เผยให้ใช้พื้นที่กองทัพฝังกลบเนื้อหมูเถื่อน "ธรรมนัส" แจงแค่โยกย้ายอธิบดี DSI ไม่ใช่เด้ง ยันไม่เกี่ยวหมูเถื่อน

ผบ.ตร. แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร., พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงษ์ รอง ผบ.ตร.ร่วมกันแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงระหว่างวันที่ 20-26 พ.ย.จับกุมอาวุธปืน คดีค้างเก่า ทั้งคดีอาชญากรรมทั่วไปและความผิดทางออนไลน์ ตรวจยึดของกลางจำนวนมาก