'อ.กระทู้' แจงด่วน เผยเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติประพฤติตัวในเทศกาลสงกรานต์แล้ว

ที่ว่าการอำเภอกะทู้แจงด่วน หลังเจอชาวต่างชาติแหกกฎคุมเข้มสงกรานต์ รับได้ตักเตือนไปแล้วเตรียมใช้ชุดปฏิบัติตอกย้ำข้อกำหนด

13 เม.ย.2565 - ที่ว่าการอำเภอกะทู้ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลศูนย์ข้อมูลภูเก็ตถึงกรณีสื่อมวลชนได้เสนอข่าวว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2565 มีการเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบริเวณซอยบางลา ตำบลป่าตอง ในลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดที่ 2057/2565 โดยที่ว่าการอำเภอกะทู้ระบุว่า ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 อย่างต่อเนื่องและวันที่ 11 เม.ย.2565 ได้เดินประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงมาตรการดังกล่าวด้วยแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงพบนักท่องเที่ยวบางกลุ่มฝ่าฝืนอยู่บ้าง แต่หากบังคับใช้มาตรการอย่างเด็ดขาด อาจส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแจ้งตักเตือนแล้ว

และในวันนี้ตั้งแต่ เวลา 11.00 น อำเภอกะทู้ได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการทราบและเน้นย้ำการถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สภ. ป่าตอง ตั้งจุดตรวจ ต้นซอย กลางซอย ท้ายซอย ในบริเวณซอยบางลาป่าตอง ตั้งแต่ในช่วงเวลา 15.00 น เพื่อป้องปรามผู้ที่จะกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อไป

สำหรับคำสั่งจังหวัดภูเก็ตในมาตรการความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 2565 นั้น นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2565 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2057/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ข้อ 1 ให้งดการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.งดการสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด 2. งดจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol Free Zone) ในพื้นที่จัดงานที่มีการรวมตัวกลุ่มคนจำนวนมาก 3.งดจัดกิจกรรมรวมตัวของบุคคลที่หนาแน่นทำให้เกิดการไร้ระเบียบ การสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในชุมชน

ข้อ 2 ให้ลดการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.ลดการละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่จัดเป็นขนวนแห่ และ 2.ลดการแสดงดนตรี ที่มีการรวมกลุ่มคนอย่างแออัด

ข้อ 3 ให้เลี่ยงการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.เลี่ยงการใช้อุปกรณ์และของใช้ร่วมกัน ในการรวมกลุ่มกิจกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ขันสรงน้ำ สังฆทาน 2.เลี่ยงกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกันระหว่างญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือน เช่น กอด จูบ อุปกรณ์การกิน/ดื่ม ร่วมร้องคาราโอเกะ เป็นต้น และ 3.เลี่ยงการสังสรรค์ การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกัน เป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ “V U C A” มาตรการความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมกำกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ รายละเอียดตามภาคผนวก ก, ข และ ค ตามลำดับ แนบท้ายคำสั่งนี้ https://drive.google.com/drive/folders1igIakFLe_zgwgqwozqegc_Wf_3CS_Tdc ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2565 ถึงวันที่ 17 เม.ย.2565

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘หมอยง’ เทียบระบาดโควิดปีนี้น้อยกว่าปีก่อน คาดปี 67 มีผู้เสียชีวิต 300 คน ส่วนใหญ่กลุ่มเปราะบาง

ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาล การระบาดในปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลน้อยกว่าปีที่แล้ว

หมอยง ชี้โควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เร่งศึกษาสายพันธุ์ใหม่ มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย

สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังและติดง่ายกว่า สายพันธุ์ JN.1  คือสายพันธุ์  HK.2 กำลังจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สายพันธุ์นี้ก็เป็นลูกของ JN.1 ที่กลายพันธุ์ออกมา

‘หมอธีระ’ ห่วงผู้ป่วยโควิดรอบสัปดาห์ มีอาการปอดอักเสบเพิ่มขึ้น

สัญญาณที่น่าเป็นห่วง และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โควิด-19 ไม่ใช่หวัดธรรมดา ไม่กระจอก ไม่ได้เป็นไปตามฤดูกาล