'ภูเก็ต' ยังขาดแคลนแรงงานกว่า 3 พันตำแหน่ง ป้อนตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

16 ม.ค.2566 - นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง คนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตได้กับโรคดังกล่าว ประกอบกับประเทศไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นลำดับแรกๆ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ภูเก็ต พบว่า มีผู้เยี่ยมเยือนจำนวนมากกว่า 4 ล้าน 2 แสน คน เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 726.52 เป็นชาวต่างชาติมากกว่า 2 ล้าน 9 แสนคน ในเดือนมกราคม และเดือนต่อไป จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้จากการที่จีนอนุญาตให้คนในประเทศเดินทางออกได้ ส่วนใหญ่พักในโรงแรม/รีสอร์ท ร้อยละ 93.33 สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดมากถึง 148,236 ล้านบาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบหกล้านบาท) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 1,276.35 (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดสามห้า)เป็นรายได้ที่มาจากชาวต่างชาติ 133,409.63 ล้านบาท

" เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศพบว่าภูเก็ต เป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะภาคธุรกิจด้านท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ถ้าดูข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่สถานประกอบการแจ้งความต้องการไว้ ตำแหน่งงานว่าง 3,378 ตำแหน่ง มีผู้มาสมัครงานเพียง 387 คน ยังเหลือ 2,991 คนหรือยังขาดอีกประมาณ 3,000ตำแหน่ง ซึ่งต้องหาแรงงานสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวหลังจากมกราคมไปแล้ว เมื่อประเทศจีนอนุญาตให้คนของเขาออกนอกประเทศได้จะทำให้มีคนเข้ามาอีกเท่าทวีคูณ

จังหวัดภูเก็ตมีการวางแผนแก้ปัญหาในระยะสั้นให้บูรณาการในจังหวัดภูเก็ตกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประสานวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายป้อนเข้าตลาดแรงงาน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวจัดหาแรงงานเข้ามาจากต่างพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการ ให้สมัครงานหรือติดต่อนายจ้างผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประหยัดค่าเดินทางและที่พักในการมาสมัครงาน" นายดนัย กล่าว และว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่แจ้งมาจากผู้ประกอบการ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ได้มีการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการแรงงาน คือ พยายามดูตำแหน่งงานว่างที่ชัดเจน เพื่อจัดหาแรงงานมาให้ในจำนวนที่เพียงพอบูรณาการการการจัดการด้านแรงงานระหว่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน จ.ภูเก็ต ผ่านการประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ เช่น การประชุมเสมากาแฟ ทุกวันพฤหัสบดีหรือ การประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ภูเก็ต ในวันพุธ เวลา08.00น. โดยประมาณ มีสถานประกอบการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน,กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกระทรวง พม.เป็นต้น ได้ผลที่ดีคือ การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับกลุ่มคนครอบคลุมทุกกลุ่ม สำหรับให้มาทำงาน เป็นการดูแลสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตไม่ขาดแรงงานอีกต่อไปในอนาคต ทุกฝ่ายกำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง

ในส่วนมาตรการการจัดหากำลังแรงงาน เช่น จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ตั้งแต่เกิดปัญหามา ได้จัดไปหลายครั้งแล้ว การร่วมมือกับอาชีวศึกษา นำน้องๆ นักเรียน มาทำงาน partime แม้จะยังไม่ได้จำนวนคนที่เพียงพอในปัจจุบัน แต่ก็สามารถช่วยคลี่คลายไปได้บ้างแล้ว มีการพัฒนาอาชีพ (Up-skill,Re-skill) โดยสถาบันพัฒนาอาชีพ จ.ภูเก็ต ได้หารือร่วมกันจากสถานประกอบการ ที่ขาดแคลนแรงงานกันอยู่ตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการการพัฒนาอาชีพจากรูปแบบเดิมๆ มา Up-skill,Re-skill ที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น

ปัญหาด้านความเพียงพอของจำนวนกำลังคนที่จะมาทำงาน รวมทั้งที่จะ Upskill,Re-skillซึ่งอาจจะต้องหามาจากจังหวัดอื่นๆ ปัญหานี้ได้รับการดูแลจากกระทรวงแรงงาน ที่ได้มีการสำรวจคนทั่วประเทศ จะหามาตรการนำกำลังคนมาทำงานใน จ.ภูเก็ต เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะต้องควบคู่กับการดูเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ คือ สำนักงานสวัสดิการฯ จ.ภูเก็ต
การให้เงินเดือนสูงๆ มีค่าคอมมิชชั่นให้กับบุคลากรจำนวนมากๆ ของสถานประกอบการ ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ เชิญชวน ดึงดูดให้มีคนมาทำงานในภาคท่องเที่ยวมากขึ้น

จังหวัดภูเก็ต เรียนรู้ถอดบทเรียน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครั้งนี้โดยเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการกำลังแรงงานในระยะยาว อาศัยโอกาสที่ จ.ภูเก็ตเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 5 ของ พรบ.จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา2562 จึงได้บูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนการผลิตคนที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตรงกับบริบทของจังหวัดภูเก็ต ใช้ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกการขับเคลื่อน สร้างความเป็นรูปธรรม อย่างชัดเจนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดื่มด่ำกรีนซีซั่น ที่ “Dewa Phuket”

ภูเก็ต ประเทศไทย – “เดวา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า” (Dewa Phuket Resort & Villas) เปิดตัวประสบการณ์การพักผ่อนที่เหนือระดับกว่าที่เคย

กฟผ.เสริมศักยภาพท่องเที่ยวเกาะสมุย เตรียมขยายเคเบิลใต้น้ำเพิ่ม 1 เส้นรองรับฮับท่องเที่ยว

เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ เห็นได้จากหลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลาย การท่องเที่ยวของเกาะสมุยกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ภูเก็ต เลือก สว.ระดับจังหวัดขาด 1 คน

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  "การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ของจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมวันนี้เรียบร้อยดี เมื่อถึงเวลา 09:00 น. จากการตรวจสอบขาดไป 1 คน