วงเสวนา ‘ศรชล’ เตรียมชง 'นายกฯ' ปรับโครงสร้างใหม่ ลดอุปสรรค-ตอบโจทย์ปชช.

10 ก.ย.2566-ศูนย์อำนวย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทและการปฏิบัติของ ศรชล. ระดับผู้บริหาร โดย รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการประชุม พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. อำนวยการปฏิบัติระดมแนวคิดจากผู้แทน นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค 1 ศรชล.ภาค 2 ศรชล.ภาค 3 และ สปก.1-6 ศรชล. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ รร.ริเวอร์ตันอัมพวา จ.สมุทรสงคราม  วงสัมมนา ศรชล. หารือร่วมกันถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ศรชล. ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ด้านความมั่นคง ภารกิจของ ศรชล. ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ ศรชล. (พ.ศ.2566-2570)

พล.ร.ท.ประวิณ ย้ำว่า การหารือราวมกันของทั้ง 7 ศร จะนำสู่การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของ ศรชล. ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกหน่วยขอให้ช่วยกันวิเคราะห์การปฏิบัติงานในรอบปี 2566 สิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อประชาชน จำเป็นต้องปรับแก้ไข เพราะ ศรชล. ใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณ กำลังพล และห้วงเวลาในการปฏิบัติงานไปจำนวนมาก ต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะได้กำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนา ศรชล.

พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. กล่าวว่า ศรชล. ก่อตั้งขึ้นมาก้าวผ่านสู่ปีที่ 5 โดยมีทหารเรือเป็นแกนนำขับเคลื่อนภารกิจที่ยังต้องเซ็ตอัปองค์กรกำลังตั้งไข่ไปด้วยกันทั้งทหารเรือและข้าราชการพลเรือนทั้ง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ศรชล. กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ รวมถึงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชูให้ประชาชนมองเห็นและเข้าใจบริบทหน้าที่ของ ศรชล. ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับภารกิจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว ส่วนหน่วยไหนจะมีความพร้อมสูงสุดในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลเป็นหน้าที่บูรณาการของ ศรชล. ที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้อย่างสง่างาม

ทั้งนี้ ผู้แทนระดับ น.อ. และเทียบเท่าจาก นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค และ สปก.1-6 อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงอุปสรรค ข้อจำกัด สภาพปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงปี 2566 มีการหารือเพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างภายใน ศรชล.,ศรชล.ภาค,ศรชล.จังหวัด ทบทวนการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ศรชล. ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนโยบายรัฐบาล เศรษฐา ด้านความมั่นคงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคงให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการคุกคามและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และเป็นกลไกสำคัญในการพิทักษ์เอกราชสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้อยู่กับประเทศอย่างยั่งยืน

พล.ร.ต.ธรรมนูญ หงษ์กิจ ผอ.สำนักปลัดบัญชี ศรชล. เสนอแนะว่า โครงการกิจกรรมของหน่วยขึ้นตรง (นขต.) ของ ศรชล. ต้องขับเคลื่อนด้วยหลักการงานนำ-เงินตาม สิ่งที่ทำไปต้องเป็นผลิตผล (Output) หรือเกิดผลประโยชน์ที่ได้ (Outcome) ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าการดำเนินงาน โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชน

อย่างไรก็ดี ศรชล. จะได้เร่งสรุปผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของกลุ่มงาน กอง สำนักฯ ใน ศรชล.(ส่วนกลาง),ศรชล.ภาค.ศรชล.จังหวัด นำเสนอเลขาธิการ ศรชล. พิจารณาปรับปรุงการปฏิงานของ ศรชล. พร้อมขับเคลื่อนภารกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายงานนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศรชล. พิจารณาต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทหารเรือเฮ! นายกฯ จ่อล้วงงบกลาง เร่งสร้างบ้านพักให้ใหม่

นายกฯ รุดตรวจบ้านพักทหารเรือ ซ.อรุณอมรินทร์ 35 เร่งสร้างใหม่ ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ทหารชั้นผู้น้อย เล็งตรวจเยี่ยมเหล่าทัพอื่น รวมถึงครู-สาธารณสุข

'เศรษฐา' ลั่นไม่น้อยใจ เสียงเย้ยมีนายกฯ 3 คน ปัดคุยปรับ ครม. กับ 'ทักษิณ'

'เศรษฐา' เมินเสียงเหน็บนายกฯ 3 คน บอกไม่น้อยใจให้ดูที่การกระทำ ยังลุยทำงานทุกวันเหมือนเดิม ปัดคุย 'ทักษิณ' เรื่องปรับ ครม. ลั่นถึงเวลาทำเอง